Pouzdanost, doslednost i stabilnost. Naše osnovne karakteristike koje su pokrivene resursima pribavljenih porodičnim radom i ulaganjem od 1972 godine i saradnju sa velikim preduzećima kroz izradu razne metalne galanterije. White-board je samo logičan sled poslednjeg proširenja palete naših proizvoda.